İletişim Danışmanlığı – PR

İletişim Danışmanlığı & Halkla İlişkiler (PR) departmanımız kurumsal iletişim konusunda ihtiyaç duyulan tüm faaliyetleri yerine getirir. Kurumsal anlamda, hedef kitle üzerinde pozitif imaj oluşturmak için basın bültenleri, basın kitlerinin oluşturulması ve röportaj çalışmaları ile kurum temsilcilerinin medyada yer almasını sağlamak adına birçok hizmeti diğer birimlerimizle koordinasyon içinde, en hızlı ve etkili biçimde sunuyoruz.

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, verimlilik ve markalaşmanın temelidir. İş ortaklarımızın varlığını sürdürebilmesi için, karlılığını ve itibarını artıracak stratejilerin planlanarak uygulanması ve ölçülmesiyle yapılan bu bütünleşik yönetim süreçlerinde, müşterilerimizin hedef kitleleriyle doğru mesajla, doğru zaman ve doğru platformda buluşmasını etkin bir biçimde yönetiyoruz.

Marka Yönetimi

İş ortaklarımızın etkin bir marka yönetimi için gerekli iletişim planlamasının hazırlanması ve uygulanması adına çalışmalar yapıyoruz. Hedef kitle üzerinde “bilinirlik”, “taraftarlık” yönünde bir algılama sağlamak çalışmamızın ana eksenini oluşturuyor. Ürün konumlandırma, marka kişiliği, imajı ve değeri yaratma İstanbul Sun Ajans olarak marka iletişimi yönetiminde sunduğumuz hizmetler arasında yer alıyor.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişiminin başlangıcı, ürün ve hizmetin hem tüketicilerin hem de kurumun hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacak olan bir diyalog sürecidir. Pazarlamada yer alan tüm yaklaşım ve uygulamaları iletişim ile bütünleşik bir kapsamda değerlendiriyor ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Medya İlişkileri

Müşterilerimizin etik kurallar çerçevesinde medya ile stratejik mesajlar aracılığıyla buluşmasını sağlıyoruz. Medya ilişkileri yönetiminin çift taraflı (müşteri-medya) memnuniyeti zorunlu kıldığına inanıyoruz. Bu kapsamda hem müşterimizin hem de medyanın “haber” buluşmasında inisiyatifi elinde tutan, kontrollü ve güven verici bir yönetim gerçekleştiriyoruz.

Sosyal Sorumluluk ve Proje Yönetimi

Topluma karşı duyarlılığının göstergesi olan Sosyal Sorumluluk çalışmaları kurum imajı ve itibarı açısından büyük önem taşımaktadır. Kurum imajına ve hedeflerine uygun projeler üreterek, gerekli araştırmaların yapılmasında moderatör rolü oynuyoruz. Uzun vadeli ve araştırmaya dayalı bu çalışmalarda maksimum titizlik ile müşterilerimizin hedeflerine ulaşabilecek projeler üretiyoruz.

Bu Hizmetin Kazandıracakları

Siz ana faaliyetlerinize odaklanırken, markanız hedeflerinize bir adım daha yaklaşır.
Yazılı ve görsel basında yer bulmanıza yardımcı olur.
Marka bilinirliğinizi artırmanıza, itibarınızı güçlendirmenize katkı sağlar.
Güçlü iletişim kanalları aracılığıyla hedef kitleniz ile etkin ve güçlü iletişim kurmanıza yardımcı olur.
Potansiyel müşterilerinizin gözünde pozitif imaj kazanırsınız.
Hizmet verdiğiniz alanlarda öne çıkmanızı sağlar.